Akreditovaná kalibrační laboratoř KMS nabízí:

  • Kalibraci měřidel v oboru délka a úhel - specifikace viz. Ceník
  • Rozměrovou kontrolu na přístrojích DEA IOTA, Hommel Tester T20 DC
  • Měření tolerancí tvaru a polohy pomocí přístroje Taylor Hobson
  • Trhací a ohybové zkoušky – Fmax = 100 000 N
  • Poradenskou činnost v oblasti metrologie
  • U měřidel provedeme seřízení, nastavení, drobné opravy, označení měřidla evidenčním číslem a kalibrační značkou
  • Kalibrace provádíme v termínu 1 - 7 dnů, dle počtu a složitosti měřidel
  • Měřidla můžete přivést osobně nebo v případě Vašeho zájmu dopravu měřidel zajistíme. 

Akreditovaná kalibrační laboratoř

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Skupina odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru metrologie, měření a defektoskopie v leteckém a automobilovém průmyslu si Vám dovoluje nabídnout služby v oblasti kalibrace měřidel, rozměrové a tvarové kontroly, zjišťování mechanických vlastností materiálů.

Kontaktní formulář

Fotogalerie